14 محصول وجود دارد.

Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
Kit completo per recinto elettrico Recinzione Elettrica Rete Elettrica Elettrificatore Isolatori Filo Cinghiali Mucche Galline -
  کیت کامل حصار برقی خود را کشف کنید! با توجه به نیاز خود، قطعات تشکیل دهنده کیت را انتخاب کنید: 1) برق 2) عایق ها 3) سیم یا تار 4) لوازم جانبی
  ‎IRR0قیمت
  Kit completo per recinto elettrico Recinzione Elettrica Rete Elettrica Elettrificatore Isolatori Filo Cinghiali Mucche Galline -
   کیت کامل حصار برقی خود را کشف کنید! با توجه به نیاز خود، قطعات تشکیل دهنده کیت را انتخاب کنید: 1) برق 2) عایق ها 3) سیم یا تار 4) لوازم جانبی
   ‎IRR0قیمت
   Filo Conduttore 250 MT 2.2 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animalELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
    سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود در...
    ‎IRR360,152قیمت
    Filo Conduttore 250 MT 2.2 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animalELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
     سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود در...
     ‎IRR360,152قیمت
     Filo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchFilo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucch
      سیم Gemi Elettronica 250 تن 4 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات اسب گراز گاو سگ خوک مرغ سیم هادی 250 تن - 4 میلی متر مربع برای نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی هادی ها: 6 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.3 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه...
      ‎IRR673,327قیمت
      Filo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchFilo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucch
       سیم Gemi Elettronica 250 تن 4 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات اسب گراز گاو سگ خوک مرغ سیم هادی 250 تن - 4 میلی متر مربع برای نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی هادی ها: 6 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.3 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه...
       ‎IRR673,327قیمت
       Filo conduttore 250 MT 6mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
        سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
        ‎IRR934,306قیمت
        Filo conduttore 250 MT 6mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
         سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
         ‎IRR934,306قیمت
         Filo conduttore 500 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cani muccheELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
          سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
          ‎IRR730,220قیمت
          Filo conduttore 500 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cani muccheELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
           سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
           ‎IRR730,220قیمت
           Filo per Recinto Elettrico 500 MT 4 mm² Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali - Gemi EletELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats P
            سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
            ‎IRR1,247,482قیمت
            Filo per Recinto Elettrico 500 MT 4 mm² Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali - Gemi EletELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats P
             سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
             ‎IRR1,247,482قیمت
             Filo Conduttore 500 MT 6 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
              • ‎−30%
              سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
              ‎IRR1,821,741‎IRR2,602,487قیمت عادی‎−30% offقیمت
              Filo Conduttore 500 MT 6 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
               • ‎−30%
               سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
               ‎IRR1,821,741‎IRR2,602,487قیمت عادی‎−30% offقیمت
               Filo conduttore 1000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                ‎IRR1,456,265قیمت
                Filo conduttore 1000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                 سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                 ‎IRR1,456,265قیمت
                 Filo conduttore 1000 MT 4 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
                  • ‎−30%
                  سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                  ‎IRR2,082,616‎IRR2,975,165قیمت عادی‎−30% offقیمت
                  Filo conduttore 1000 MT 4 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
                   • ‎−30%
                   سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                   ‎IRR2,082,616‎IRR2,975,165قیمت عادی‎−30% offقیمت
                   Filo conduttore 1000 MT 6 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                    • ‎−30%
                    سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
                    ‎IRR3,544,101‎IRR5,063,001قیمت عادی‎−30% offقیمت
                    Filo conduttore 1000 MT 6 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                     • ‎−30%
                     سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
                     ‎IRR3,544,101‎IRR5,063,001قیمت عادی‎−30% offقیمت
                     Filo conduttore 2000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 2000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                      • ‎−30%
                      سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                      ‎IRR2,500,235‎IRR3,571,765قیمت عادی‎−30% offقیمت
                      Filo conduttore 2000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 2000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                       • ‎−30%
                       سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                       ‎IRR2,500,235‎IRR3,571,765قیمت عادی‎−30% offقیمت
                       Fettuccia 8mm 250 MT per Recinzione Elettrica Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali cavalPOLYTAPE ELECTRIC FENCE 250 MT 8 MM for Electric Fence Electrified Fences for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                        • ‎−30%
                        سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                        ‎IRR725,262‎IRR1,036,088قیمت عادی‎−30% offقیمت
                        Fettuccia 8mm 250 MT per Recinzione Elettrica Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali cavalPOLYTAPE ELECTRIC FENCE 250 MT 8 MM for Electric Fence Electrified Fences for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                         • ‎−30%
                         سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                         ‎IRR725,262‎IRR1,036,088قیمت عادی‎−30% offقیمت
                         Fettuccia 4 cm 100 MT per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animali cani muPOLYTAPE ELECTRIC FENCE 100 mt 4 cm for Electric Fence Electrified Fences for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                          نوار Gemi Elettronica 4 سانتی متر 100 تن برای حصار برقی نرده برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ Gemi Elttronica Webbing 4cm 100 MT سفید برای نرده برقی هادی ها: 8 سیم طول: 100 تن مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش نوار سفید برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ
                          ‎IRR1,038,698قیمت
                          Fettuccia 4 cm 100 MT per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animali cani muPOLYTAPE ELECTRIC FENCE 100 mt 4 cm for Electric Fence Electrified Fences for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                           نوار Gemi Elettronica 4 سانتی متر 100 تن برای حصار برقی نرده برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ Gemi Elttronica Webbing 4cm 100 MT سفید برای نرده برقی هادی ها: 8 سیم طول: 100 تن مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش نوار سفید برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ
                           ‎IRR1,038,698قیمت
                           ‎IRR63,679قیمت
                           ‎IRR63,679قیمت
                           Cavo ad Alta Tensione di attraversamento per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettriche recinzioni elettrificateInsulated cable for earth posts
                            کابل عبور ولتاژ بالا Gemi Elettronica برای نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی کابل عبور ولتاژ بالا برای عبور زیرزمینی یا سطحی مقاوم در برابر ولتاژ بالا 1.22 یورو به ازای هر متر خطی
                            ‎IRR63,679قیمت
                            Cavo ad Alta Tensione di attraversamento per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettriche recinzioni elettrificateInsulated cable for earth posts
                             کابل عبور ولتاژ بالا Gemi Elettronica برای نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی کابل عبور ولتاژ بالا برای عبور زیرزمینی یا سطحی مقاوم در برابر ولتاژ بالا 1.22 یورو به ازای هر متر خطی
                             ‎IRR63,679قیمت