12 محصول وجود دارد.

Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
Filo conduttore 250 MT 6mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
  سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
  ‎IRR939,885قیمت
  Filo conduttore 250 MT 6mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
   سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
   ‎IRR939,885قیمت
   Filo Conduttore 250 MT 2.2 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animalELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
    سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود در...
    ‎IRR362,302قیمت
    Filo Conduttore 250 MT 2.2 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animalELECTRIC FENCE PolyWire 250 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
     سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود در...
     ‎IRR362,302قیمت
     Filo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchFilo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucch
      سیم Gemi Elettronica 250 تن 4 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات اسب گراز گاو سگ خوک مرغ سیم هادی 250 تن - 4 میلی متر مربع برای نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی هادی ها: 6 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.3 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه...
      ‎IRR677,347قیمت
      Filo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucchFilo conduttore 250 MT 4mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cinghiali mucch
       سیم Gemi Elettronica 250 تن 4 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات اسب گراز گاو سگ خوک مرغ سیم هادی 250 تن - 4 میلی متر مربع برای نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی، نرده های برقی هادی ها: 6 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش 0.3 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه...
       ‎IRR677,347قیمت
       Filo per Recinto Elettrico 500 MT 4 mm² Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali - Gemi EletELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats P
        سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
        ‎IRR1,254,930قیمت
        Filo per Recinto Elettrico 500 MT 4 mm² Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animali - Gemi EletELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats P
         سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
         ‎IRR1,254,930قیمت
         Filo conduttore 2000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 2000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
          • ‎−30%
          سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
          ‎IRR2,515,163‎IRR3,593,089قیمت عادی‎−30% offقیمت
          Filo conduttore 2000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 2000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
           • ‎−30%
           سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
           ‎IRR2,515,163‎IRR3,593,089قیمت عادی‎−30% offقیمت
           Filo conduttore 1000 MT 6 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
            • ‎−30%
            سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
            ‎IRR3,565,260‎IRR5,093,229قیمت عادی‎−30% offقیمت
            Filo conduttore 1000 MT 6 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
             • ‎−30%
             سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
             ‎IRR3,565,260‎IRR5,093,229قیمت عادی‎−30% offقیمت
             Filo conduttore 1000 MT 4 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
              • ‎−30%
              سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
              ‎IRR2,095,050‎IRR2,992,928قیمت عادی‎−30% offقیمت
              Filo conduttore 1000 MT 4 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 4 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
               • ‎−30%
               سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
               ‎IRR2,095,050‎IRR2,992,928قیمت عادی‎−30% offقیمت
               Filo conduttore 1000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                ‎IRR1,464,960قیمت
                Filo conduttore 1000 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinti elettrificati recinzioni elettrificate per animaELECTRIC FENCE PolyWire 1000 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goat
                 سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                 ‎IRR1,464,960قیمت
                 Filo Conduttore 500 MT 6 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                  • ‎−30%
                  سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                  ‎IRR1,832,617‎IRR2,618,025قیمت عادی‎−30% offقیمت
                  Filo Conduttore 500 MT 6 mm² Per Recinto Elettrico Recinti Elettrici Recinti Elettrificati Recinzioni Elettrificate per animaliELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 6 mm² for electric fences electric fencing for animals wild boar dogs cows horses pigs hens Gemi
                   • ‎−30%
                   سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین موجود...
                   ‎IRR1,832,617‎IRR2,618,025قیمت عادی‎−30% offقیمت
                   Filo conduttore 500 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cani muccheELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
                    سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
                    ‎IRR734,580قیمت
                    Filo conduttore 500 MT 2.2 mm² per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettrificate per animali cavalli cani muccheELECTRIC FENCE PolyWire 500 mt 2,2 mm² for electric fences electric fencing for animals dogs cows hens Horses Cattle Sheep Goats
                     سیم Gemi Elettronica 250 MT 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی حصار برقی حصار برقی برای حیوانات سگ گاو اسب خوک مرغ0 سیم هادی 250 MT - 2.2 میلی متر مربع برای حصار برقی، نرده های برقی0 هادی ها: 4 سیم برای هدایت عالی - مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش0 0.5 اهم در ساعت - جریان نشتی بسیار کم در مقایسه با سایر محصولات. بهترین...
                     ‎IRR734,580قیمت
                     Kit completo per recinto elettrico Recinzione Elettrica Rete Elettrica Elettrificatore Isolatori Filo Cinghiali Mucche Galline -
                      کیت کامل حصار برقی خود را کشف کنید! با توجه به نیاز خود، قطعات تشکیل دهنده کیت را انتخاب کنید: 1) برق 2) عایق ها 3) سیم یا تار 4) لوازم جانبی
                      ‎IRR0قیمت
                      Kit completo per recinto elettrico Recinzione Elettrica Rete Elettrica Elettrificatore Isolatori Filo Cinghiali Mucche Galline -
                       کیت کامل حصار برقی خود را کشف کنید! با توجه به نیاز خود، قطعات تشکیل دهنده کیت را انتخاب کنید: 1) برق 2) عایق ها 3) سیم یا تار 4) لوازم جانبی
                       ‎IRR0قیمت
                       ‎IRR64,059قیمت
                       ‎IRR64,059قیمت
                       Cavo ad Alta Tensione di attraversamento per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettriche recinzioni elettrificateInsulated cable for earth posts
                        حصار الکتریکی
                        کابل عبور ولتاژ بالا Gemi Elettronica برای نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی کابل عبور ولتاژ بالا برای عبور زیرزمینی یا سطحی مقاوم در برابر ولتاژ بالا 1.22 یورو به ازای هر متر خطی
                        ‎IRR64,059قیمت
                        Cavo ad Alta Tensione di attraversamento per recinto elettrico recinti elettrici recinzioni elettriche recinzioni elettrificateInsulated cable for earth posts
                         حصار الکتریکی
                         کابل عبور ولتاژ بالا Gemi Elettronica برای نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی نرده های برقی کابل عبور ولتاژ بالا برای عبور زیرزمینی یا سطحی مقاوم در برابر ولتاژ بالا 1.22 یورو به ازای هر متر خطی
                         ‎IRR64,059قیمت